Fritidsordningen

En ramme for leg, fordybelse, venskaber og spændende aktiviteter